חוות דעת משפטית

יצירת קשר

סניף מרכזי כאן הבריאות: זד”ל 5, ראשון לציון

077-806-6667

חוות דעת משפטית

סדר הדין בישראל קובע, כי לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף (למעט בתביעות העוסקות בתאונות דרכים) יש לצרף חוות דעת רפואית משפטית של מומחה על מנת להוכיח טענה רפואית מטעם התובע.
לכן, תובע המעוניין לטעון לנכות רפואית שנגרמה לו, חייב לבסס טענה זו על חוות דעת מטעם מומחה בתחום הפגיעה.

רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה שעניינה נזק רפואי שנגרם לתובע בשל טיפול רפואי לקוי שניתן לו, ושבגינו דורש התובע פיצוי כספי. בתביעות שעניינן רשלנות רפואית, מדובר בחוות דעת מטעם מומחה רפואי בתחום הרשלנות הנטענת. חוות הדעת צריכה לכלול קביעה מפורשת כי אכן הייתה רשלנות רפואית בטיפול שהוענק לתובע וגם פירוט על היקף הנזק שנגרם לו. זאת בנוסף להסבר לפיו קיים קשר סיבתי בין הרשלנות בטיפול הרפואי לנזק שנגרם לתובע.

הנזק מוערך לפי אחוזי נכות זמנית וצמיתה, בהתבסס על תקנות המוסד לביטוח לאומי .
“מומחה רפואי” מוגדר בתקנות כרופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שהתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל”ג-1973.