ביטוחי בריאות פרטיים

יצירת קשר

סניף מרכזי כאן הבריאות: זד”ל 5, ראשון לציון

077-806-6667

ביטוחי בריאות פרטיים

ביטוח בריאות מכסה הוצאות רפואיות כמו ניתוחים, השתלות, תרופות, הוצאות אשפוז סיעודי, מחלות קשות ועוד. ביטוח הבריאות הנפוץ ביותר, כולל החזר תשלומים בגין ביצוע הליכים רפואיים כגון: ניתוחים והשתלות. המבוטח יכול לבצע את הניתוח באמצעות נותן שירותים שיש לו הסכם עם חברת הביטוח ובמקרה זה חברת הביטוח משלמת עבור הניתוח ישירות לנותן השירותים. אם המבוטח בוחר לבצע את הניתוח באמצעות נותן שירותים אחר חברת הביטוח משלמת לו את עלות הניתוח עד לתקרת הסכום שהייתה משלמת לנותן שירותים מטעמה.

משנת 2007

החל משנת 2007, חברות הביטוח מציעות לבעלי ביטוח משלים בקופות החולים, אפשרות לכסות הוצאות הניתוח שהיו לו מעבר לסכום ההשתתפות שהוא קיבל מקופת החולים.

ההוצאות בגין הניתוח שמציעות החברות כוללות הוצאות אשפוז, שכר מנתח, שירותי הסעה באמבולנס, שירותי אחות פרטית במהלך האשפוז ושכר רופא מרדים. חברות מציעות כיסוי גם עבור הוצאות כגון פיזיותרפיה, התייעצויות נוספות לפני או אחרי הניתוח ועוד. לעתים פוליסות לביצוע ניתוח בישראל מכסות גם ביצוע ניתוח בחו”ל אבל החזר ההוצאות נקבע לפי עלות ביצוע הניתוח בישראל.